Reflexologi

Reflexologi handlar om kroppens zonsystem: genom att behandla en viss begränsad del av kroppen anses därmed förbundna andra delar av kroppen kunna behandlas.
Ett zonsystem är en begränsad del av kroppen – exempelvis fötterna, öronen, huvudet, tänderna – som anses återspegla hela människokroppen. I Sverige är fotzonterapi den vanligaste reflexologiska metoden; en nyare metod är tandreflexologi. Även auriculoterapi och bindvävsmassage m.fl. metoder bygger på reflexologiska tankegångar. Med hjälp av kroppens zoner söker man så att säga finna felet; själva behandlingen innebär sedan en bearbetning av berörda zoner på olika sätt och med hjälp av olika hjälpmedel.

Lämna ett svar