Meridianmassage

Meridianmassage är ett sätt att söka stimulera kroppens energiflöden genom att följa meridianernas sträckning med händerna.

Meridianer är energiflöden i kroppen utmed vilka akupunkturpunkter finns.

Meridianmassage innebär att man med händerna "drar" meridianerna, dvs. följer meridianernas sträckning från begynnelsepunkten till slutpunkten. Om alla meridianer dras, sker detta i en bestämd följd enligt den s.k. Organklockan. Att dra alla meridianer i sin speciella ordning används som en allmänt energistimulerande och stärkande behandling.
Meridian-massage används även mer specifikt för att stärka eller skingra energi i kroppen enligt diagnos ställd efter den traditionella kinesiska medicinens teorier. Meridian-massagen kombineras ibland också med koordinerad andning. Metoden ingår i kroppsbalansering. Trots sin enkelhet i utförande, bör metoden användas med försiktighet och sakkunnighet.

Hela meridianerna behöver inte alltid dras, beroende på problemets orsak och det önskade resultatet.

Tui Na massagen (Kinesisk medicinsk massage) följer meridianerna, helt eller delar av meridianer.

Lämna ett svar