E.F.T. (Emotional Freedom Tecnique)

EFT är nog den enklaste och mest mångsidiga av de nya s.k. meridianterapierna (även kallat energipsykologi).

EFT är en kombination av speciella affirmationer och en form av akupressur – man stimulerar vissa akupunkturpunkter med fingrarna. Vad man säger/tänker under behandlingen är helt avgörande för resultatet.

Ibland är effekten minst sagt dramatisk: Fleråriga problem kan minska eller försvinna helt efter en kort stunds behandling. Normalt får man dock göra några behandlingar.

EFT kan användas på en mängd olika områden:

 •  Värk, speciellt kronisk; migrän, psykosomatiska sjukdomar
 •  Beroenden, missbruk: alkohol, droger, nikotin, mat, sötsaker
 •  Andningssvårigheter, astma, allergier
 •  Fobier t.ex. höjd- spindel- orm- cell- flygfobi, rädsla att tala inför andra
 •  Depression, sömnproblem, irritabilitet
 •  Alla negativa känslor t.ex. stress, ilska, sorg, rädslor, oro, ångest
 •  Följderna av plågsamma händelser, misshandel; att våga köra igen efter en bilolycka
 •  PTSD: Post Traumatic Stress Disorder
 •  Panikångest
 •  Barns problem t.ex. separationsångest, stamning, sängvätning, inlärning
 •  Prestationsrelaterade aktiviteter t.ex. sport, försäljning, tentamen/prov,  uppkörning för körkort.
 •  Personlig utveckling, dålig självbild, att nå mål, relationer

När EFT utövas korrekt, uppnår 80% antingen en tydlig förbättring eller fullständig befrielse från problemet. Nybörjaren klarar ofta 50% !

EFT är en mycket kraftfull teknik, som på kort tid bryter fastlåsta mönster.

 •  Fungerar ofta när inget annat hjälper.
 •  Ofta snabbt, milt och varar länge.
 •  Inga preparat eller utrustning behövs.
 •  Behandlingen är mycket riktad (ett problem i sänder).
 •  Man kan behandla sig själv eller andra.
 •  Kan lätt läras av alla

 

Lämna ett svar