Intuitiv massage

Intuitiv massage betonar massörens känsla för vad som är nödvändig behandling, snarare än en viss teknik.

Intuitiv massage är vad det låter som: en massage som betonar den känslomässiga kontakten framför den mekaniska. Terapeuten låter händerna gå dit där han eller hon uppfattar att den behandlade vill ha dem. Intuition (av latinets intueri = se i riktning mot, eller kontemplera) betecknar en kunskap som inte förmedlas av ”förnuftet” eller sinnesorganen.

Den intuitiva massagen är en mjuk form av massage som strävar efter att balansera kroppens energiströmmar och harmoniera andningen. Massagen kan även kombineras med meditation eller arbete med ljud, färg och healing.

Lämna ett svar