Behandlingar

TCM (Traditionell Kinesisk Medicin) är en av världens mest omfattande läkekonster.
Läs mer

Intuitiv massage betonar massörens känsla för vad som är nödvändig behandling, snarare än en viss teknik.
Läs mer

E.F.T. (Emotional Freedom Tecnique) en akupressurmetod där emotionella blockeringar frigörs.
Läs mer

Koppning är ett sätt att med vakuum stimulera huden och därigenom påverka inre funktioner.
Läs mer

Meditation inrymmer olika tekniker för att (vanligtvis) nå ett tillstånd av djup avspänning och vidgat medvetande.
Läs mer

Meridianmassageär ett sätt att söka stimulera kroppens energiflöden genom att följa meridianernas sträckning med händerna.
Läs mer

Moxibustion innebär en stimulering av akupukturpunkter med hjälp av värme.
Läs mer

Reflexologi handlar om kroppens zonsystem: genom att behandla en viss begränsad del av kroppen anses därmed förbundna andra delar av kroppen kunna behandlas.
Läs mer

Massage är en behandling av kroppens mjukdelar med syfte att påverka både kroppsliga och emotionella faktorer.
Läs mer

Örtmedicin – läkemedel från växtvärlden – används inom många olika medicinska riktningar för att stödja kroppens normala funktioner och påverka specifika skeenden i kroppen.
Läs mer

Energimassage syftar till att stimulera energiflödet i kroppen och ha en stimulerande verkan.
Läs mer

Kommentera