Bli medveten

Vi är skapare av det vi kallar verkligheten. Du har makten. Det du lägger energi på skapas som din verklighet. Det mesta du skapar skapar du inte medvetet men det är en del av meningen med livet att bli en medveten skapare. Det du skapar som du inte tycker om är inte skapat med viljan men av oförståelse och därmed av försumlighet. Om du är medveten om processen och ändå skapar obehagen så är du kanske arrogant mot dig själv. Vill du hjälp med detta så hör av dig. Välkommen.