Kina 2012

Jag var i Kina Oktober-November 2012 och gick en utbildning samt praktiserade på två olika sjukhus. Det ena sjukhuset hade startats av fyra synskadade läkare. De var 250 anställda varav 150 anställda med egna handikapp och 80 av dem var synskadade eller helt blinda. Det var intressant att se hur de blinda jobbade, men vilken känsla de lokaliserade problematiken och hur känsligt de gjorde sina åtgärder. Jag fick assistera de blinda läkarna, men först efter att ha visat de tänkta teknikerna på läkaren själv. Kul och givande.

Kina är under en utveckling som är högst intressant. De avfolkar landsbygden och inflyttningen till städerna är enorm. Beijing var ca 15 miljoner invånare då jag var där för sex år sedan och nu var de ca 20 miljoner invånare. Med den nuvarande takten på 10% inflyttning per år kommer det alltså vara ca 40 miljoner om sju år.