E.F.T.-terapeut

Under fredagen den 25e till söndagen den 27e är jag i Malmö och går de två första stegen i E.F.T. (Emotional Freedom Tecnique). Det är en akupressurmetod där emotionella blockeringar frigörs. Det har visats sig att E.F.T. har minst lika bra effekt på känslomässiga problem som te.x. KBT-terapi.